Uitleganimatie digitalisering DBNL

Uitleg animatie digitalisering DBNL

De DBNL vroeg aan Tames Media om een animatie te maken om het digitaliseringsproces van de DBNL uit te leggen.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Sinds de lancering in 1999 door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde groeide de site uit tot een populaire dienst die duizenden literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie zoals biografieën en audiovisueel materiaal bevat. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

Gemaakt voor: DBNL / Koninklijke Bibliotheek
In opdracht van: Tames Media