De Scandeermachine

Introductie animatie: Scandeermachine

Marc van Oostendorp ontwikkelde als fellow Digital Humanities in de Koninklijk Bibliotheek een ‘scandeermachine’. Deze ‘machine’ is eigenlijk een computerprogramma dat het ritme van gedichten en andere teksten kan bepalen.

De Koninklijke Bibliotheek vroeg aan ons om een animatie te maken die een korte introductie geeft van dit project. De animatie is een combinatie van 2D en 3D animatie techniek geworden. We hebben foto’s van Marc en andere projectmedewerkers gebruikt om daar characters van te maken.

Het leukste was nog om de Scandeermachine te visualiseren. In werkelijkheid is het een computerprogramma maar in de animatiefilm is het een grote machine met tandwielen en raderen geworden.

Gemaakt voor: De Koninklijke Bibliotheek
In opdracht van: Tames Media